Yu Zhang
Yu Zhang

Contact:
yz47@zips.uakron.edu

Hometown:
Chongqing, China

Education:
2011
B.S. Chemistry
Peking University, China

Research Interests:
Ice phobic surfaces